Event

Conference

การประชุมสามัญประจำปี ของคณะสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมในยุโรป เป็นไปโดยความเรียบร้อยและในการประชุม ท่านว.วชิรเมธี ได้มาบรรยายธรรมทำให้ในงานเต็มไปด้วยความสงบและความทราบซึ่งในธรรมะที่ท่านได้มาบรรยาย ทางโรงแรมขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้จัดการประชุม ณ โรงแรม The Lapa Hotel Hua Hin