Daily Archives: 30/06/2018

ส่งกำลังให้เจ้าหน้าที่และทีมหมูป่า

30Jun

ผู้บริหาร และ พนักงาน เดอะ ลาภา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จ ในการค้นหาน้อง ๆ ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน และพาน้อง ๆ ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ