The Lapa Hotel Hua Hin

แจกรางวัลแก่ผู้โชคดี โปรโมชั่นวันแม่

10Aug

รางวัลโปรโมชั่นวันแม่ที่งหมดจำนวน 32 ราวงวัล มีคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของแล้วค่ะ ซึ่งเป็นรางวัลส่วนลดห้องพักจำนวน 3 รางวัล

ส่วนรางวัลห้องพักฟรี ยังรอคุณลูกค้าเป็นเจ้าของอยู่รีบ ๆ จองกันเข้ามานะค่ะ