The Lapa hotel

รางวัลโปรโมชั่นวันแม่ออกแล้วครับ

10Aug

รางวัลโปรโมชั่นวันแม่นี้มี 32 ราวงวัล วันนี้มีคุณลูกค้าได้เป็นเป็นเจ้าของแล้วครับ เป็นรางวัลส่วนลดห้องพัก 3 รางวัลครับ

ส่วนรางวัลห้องพักฟรี ยังรอคุณลูกค้าเป็นเจ้าของอยู่นะครับ

รีบ ๆ จองกันเข้ามานะครับ