The Lapa hotel

รางวัลโปรโมชั่นวันแม่ออกแล้วครับ

10Aug

รางวัลโปรโมชั่นวันแม่นี้มี 32 ราวงวัล วันนี้มีคุณลูกค้าได้เป็นเป็นเจ้าของแล้วครับ เป็นรางวัลส่วนลดห้องพัก 3 รางวัลครับ

ส่วนรางวัลห้องพักฟรี ยังรอคุณลูกค้าเป็นเจ้าของอยู่นะครับ

รีบ ๆ จองกันเข้ามานะครับ

The Lapa Hotel Hua Hin 🏖
** ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้แขกคนพิเศษของเรา เพื่อต้อนรับการกลับมาท่องเที่ยวหัวหินของทุกท่านอีกครั้ง

🎉 พิเศษ!! ส่วนลดค่าห้องพัก 40% ทันที 🎉

* เมื่อทำการจองห้องพักและชำระเงินล่วงหน้า
* เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 15 พ.ย. 2563

ติดต่อสอบถามและจองห้องพัก:
The Lapa Hotel Hua Hin
082-215-0534

•••••••••••••••••••••••••••••

The Lapa Hotel Hua Hin 🏖
** Super Special Discount!!
To welcome our guests back to Hua Hin.

🎉 40% DISCOUNT 🎉
All Room Types, Everyday!

* Reserve with payment in advance
* Staying Period 3 JUL – 15 NOV 2020

RESERVATION :
The Lapa Hotel Hua Hin
(+66) 82-215-0534
Facebook: The Lapa Hotel Hua Hin