The Lapa Hotel Hua Hin

วันที่ 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

05Dec

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย และไม่ลืมที่จะทำดี เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินเพื่อตอบแทน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงพระราชกรณียกิจโดยไม่ห่วงพระวรกาย จากที่เราชาวไทยได้เห็นกันมาตลอด ทำให้เกิดความซาบซึ้งรวมไปถึงการทำดีกับพ่อที่บ้านของตัวเองด้วย ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้แสดงความรักกับพ่อสักเท่าไหร่ วันที่ 5 ธันวาคมนี้อาจจะทำให้เป็นการเริ่มต้นพูดและทำสิ่งดีๆ เพื่อพ่อบ้าง

ความหมายของวันพ่อ

“พ่อ” หมายถึง ผู้ชายที่เป็นสามีแม่ที่ให้กำเนิดแก่ลูก “พ่อ” เป็นคำที่ลูกเรียกผู้ชายซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตน และ “พ่อ” คือชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัว บางครั้งอาจจะใช้คำว่า บิดา หรือ บิดร ชนก แต่วันพ่อ คือ วันที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470